ÖNEMLİ TARİHLER

Kabul Edilen Sözel Bildiriler

SÖZEL BİLDİRİLER
Bildiri No Saat 12 Kasım 2020, Perşembe
S1 16:30 – 16:37 Adenoid Hipertrofili Çocuklarda Nazal Flutikazon Propiyonat Kullanımının Sonuçları
Oktay Özel, Bülent Ferdi Özel
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye
Isparta Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Isparta, Türkiye
S2 16:37 – 16:44 Laringosel Cerrahisi ve Sonuçları
Engin Başer, Cem Bulut,  İbrahim Çukurova
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İzmir, Türkiye
S7 16:44 – 16:51 Revizyon Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Navigasyon Kullanımı
Erdinç Çekiç, Fazilet Altın
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
S8 16:51 – 16:58 Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Fizik Muayene Bulgularının Apne-Hipopne İndeksi ve Epworth Uykululuk Skorları ile İlişkisi
Faruk Kadri Bakkal
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Uşak, Türkiye
S9 16:58 – 17:05 Kapalı Teknik Septorinoplastinin Ve Farklı Osteotomi Tekniklerinin Koku Fonksiyonuna Etkisi
Ahmet Baki1, Muhammet Yıldız2
1: Üsküdar Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ABD, İstanbul, Türkiye
2: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ABD, Antalya, Türkiye
Bildiri No Saat 13 Kasım 2020, Cuma
S10 15:30 – 15:37 Son 10 Yılda Endoskopik Yöntemler İle Opere Ettiğimiz Nazofaringeal Anjiofibrom Vakalarının Analizi
Muammer Melih Şahin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD, Gaziantep, Türkiye 
S11 15:37 – 15:44 Tıkayıcı Uyku Apne Tedavisinde Anterior Palatoplasti Ve Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti Tekniklerinin Karşılaştırılması
Serkan Kayabaşı, Serkan Çayır
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Aksaray, Türkiye
S12 15:44 – 15:51 Nazal Septum Deviasyonunun Maksiller Sinüs Hacmi Üzerindeki Etkisi
Nazan Değirmenci
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, İstanbul, Türkiye
S13 15:51 – 15:58 Tinnitusun Psikoakustik Özelliklerinin Hastaların Psikometrik Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri
Özlem Saatci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
S14 15:58 – 16:05 Konjenital Trakeomalaziye Eşlik Eden Komorbidite ve Ek Havayolu Patolojileri
Serap Şahin Önder
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
S15 16:05 – 16:12 Ani Sensoriyal İşitme Kaybında Kan Parametrelerinin Rolü
Abitter Yücel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Konya Türkiye
S16 16:12 – 16:19 Batı Karadeniz Düzce Bölgesi Yenidoğan işitme Taraması Sonuçları
Ahmet Köder
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü, Düzce, Türkiye
S18 16:19 – 16:26 Lateral Osteotomide Nazolakrimal Kanal Açısından Ne Kadar Güvenliyiz?
Fakih Cihat Eravcı1, Halil Özer2
1: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2: Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Bildiri No Saat 14 Kasım 2020, Cumartesi
S19 15:30 – 15:37 Ani İşitme Kaybında İntratimpanik ve Sistemik Steroid Tedavisinin Birlikte Kullanılmasının İşitme Sonuçları Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Kamil Gökçe Tulacı
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
S20 15:37 – 15:44 Kliniğimizde cerrahi olarak tedavi edilen erken evre glottik kanseri olguların takip sonuçları
Mehmet Akif Abakay, Filiz Gülüstan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk SUAM, İstanbul, Türkiye
S21 15:44 – 15:51 Alerjik Rinitli Hastalarda Nazal Dekonjesyonun Intranazal Görülebilen Kırmızı Işık Tedavisine Etkisi: Prospektif Randomize Çalışma
Sertaç Düzer 
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Elazığ, Türkiye
S22 15:51 – 15:58 Total Larenjektomi Sonrası Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Dursun Mehmet Mehel, Şemsettin Kardaş
SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz hastalıkları Kliniği, Samsun, Türkiye
S23 15:58 – 16:05 Servikal Lenf Nodlarının Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
Mehmet Turan Çiçek, Emrah Gündüz
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
S24 16:05 – 16:12 Parotis Tümörlerinde Preoperatif İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Yeri
Mehmet Aslan, M. Zeki Yalçın
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Malatya, Türkiye
S25 16:12 – 16:19 Monosit/HDL Oranının Ani İşitme Kaybı’ndaki Prognostik Değeri
F. Ceyda Akın Öçal
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, Türkiye
S27 16:19 – 16:26 Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Tedavi Öncesinde KBB Değerlendirmesinin PAP Uyumuna Etkisi
Seçil Bahar Dal
VKV Amerikan Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye